Pomoc i wsparcie psychologiczne:

 • w niepłodności
 • po poronieniu, po stracie dziecka
 • w trudnej ciąży, po długich staranich o dziecko
 • w innych problemach związanych z prokreacją (m.in. choroba onkologiczna)
 • kryzys emocjonalny/parterski związany z niepowdzeniami ciążowymi, diagnoza bezpłodności, zaburzenia nastroju, depresja, dysfunkcje seksualne, inne)

Pomoc psychologiczna "szyta jest na miarę", dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdej pary/osoby indywidualnej, aktualnego etapu starań o dziecko, zgłaszanego problemu. Formy pomocy:

 • porada psychologiczna
 • konsultacje parterskie
 • konsultacje indywidualne
 • interwencja kryzysowa
 • terapia wspierająca
 • psychoterapia krótko-/długoterminowa
 • konsultacje seksuologiczne