BEZPŁATNA PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

DLA OSÓB

  Z UTRUDNIONĄ PROKREACJĄ

                                          Wsparcie psychologiczne:
                                          * w niepłodności                      
                                          * po poronieniu, po stracie dziecka                       
                                          * w trudnej ciąży
                                          * w innych problemach emocjonalnych
                                            związanych z zaburzeniami zdrowia prokreacyjnego


Program pomocy psychologicznej w całości finansowany jest ze środków
Miasta Gdańska.

REJESTRACJA TELEFONICZNA
   TEL.:  +48 603 666 225
                                            TEL.:  +48 604 173 490